Privatlivspolitik

Behandling af brugeroplysninger for Inklusiv Shopping ApS

Senest opdateret: 2. januar 2023

1

Generel information

1.1

Inklusiv er en service der, igennem en app, giver personer med funktionsnedsættelser mulighed for at booke aftaler til personlig betjening i fysiske butikker ”Appen”. Dette dokument vedrører Inklusiv Shopping ApS, CVR-nr. 43730932 med registreret adresse Ryvangs Alle 81, 3., 2900 Hellerup (Inklusiv”, “vi” eller “os”) og indeholder Inklusivs privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”).

2

Definitioner

2.1

“Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

2.2

“Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3

“Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4

“Dataansvarlig” henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

3

Behandling af personoplysninger

3.1

Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du opretter en profil hos os:

 1. e-mailadresse

Vi er ude af stand til at oprette dig som bruger medmindre du stiller ovenstående Personoplysninger til rådighed for os.

3.2

For at skabe det bedste grundlag for trygge og inkluderende shopping-oplevelser, beder vi om følgende personoplysninger inden du booker en aftale med en butiksassistent:

 1. Fulde navn
 2. Køn
 3. Hvilken overordnet kategori din funktionsnedsættelse tilhører
 4. Kort biografi og beskrivelse af hvordan en butiksassistent bedst imødekommer dine behov
 5. Portrætbillede

3.3

For at vise dig butikker i din nærhed, samt for at holde dig opdateret omkring status på dine bookinger, kan vi, Med din tilladelse, desuden Behandle følgende Personoplysninger, som du afgiver, når du er logget på Appen:

 1. Telefonnummer
 2. lokalitetsoplysninger (for at vise dig butikker nærmest dig)

3.4

Når du booker en aftale med en butiksassistent kan vi behandle følgende Personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med bookingen:

 1. Beskrivelse af hvilke varer du ønsker assistance til at kigge på

3.5

Når du indrapporterer fejl eller forbedringer Behandler vi følgende Personoplysninger:

 1. Teknisk data, herunder informationer om din enhed (model, skærmstørrelse, processor samt styresystem)
 2. Navn og e-mailadresse.

3.6

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev Behandler vi følgende Personoplysninger

 1. Fulde navn
 2. E-mailadresse.

4

Formålet med behandlingen

4.1

Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

 1. For at administrere din brugerkonto
 2. For at tilgængeliggøre og levere Appen med det formål at sikre tilgængelige, inkluderende og trygge shopping-oplevelser
 3. For at levere nyhedsbreve og marketing fra os og vores samarbejdspartnere
 4. For at informere dig om servicemeddelelser og kommunikere med dig
 5. For at forbedre og udvikle Appen, samt for at analysere din brug af vores service
 6. For at sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene
 7. For at skabe et grundlag for den værdi servicen genererer for vores eksisterende og kommende detailpartnere

5

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

5.1

Dine Personoplysninger er ikke genstand for en automatisk behandling

6

Retsgrundlag

6.1

I det følgende kan du for hvert behandlingsformål se, på hvilket grundlag vi behandler dine Personoplysninger:

Email

Formålet er at administrere din brugerkonto. Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Fulde navn, køn, Hvilken overordnet kategori din funktionsnedsættelse tilhører, Kort biografi og beskrivelse af hvordan en relevant butiksassistent bedst imødekommer dine behov, portrætbillede,

Formålet er at tilgængeliggøre og levere servicen med det formål at sikre tilgængelige, inkluderende og trygge shopping-oplevelser.

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser i Appens formål, nemlig at gøre det muligt for personer med handicap at booke en tid til personlig service i fysiske butikker.

Navn, e-mailadresse

Formålet er at levere nyhedsbreve og marketing fra os og vores samarbejdspartnere. Du har afgivet dit samtykke til at modtage nyhedsmail fra os på vores hjemmeside eller igennem appen.

Du har givet samtykke til, at behandlingen af personoplysningerne kan ske.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, og dit unikke bruger ID.

Formålet er at at informere dig om servicemeddelelser og kommunikere med dig. Du får informationer om, når der er en time til din shopping-aftale starter, hvis din shopping-aftale bliver aflyst og når der bliver tilføjet nye butikker nær dig.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt. Behandlingen kan også være nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser i at kommunikere med dig.

Teknisk data, herunder informationer om din enhed (model, skærmstørrelse, processor og styresystem), navn og e-mailadresse, og brugerindhold som du slår op, uploader og/eller deler på Appen.

Formålet er at at forbedre og udvikle servicen, samt for at analysere din brug af ydelsen. At sikre den tekniske funktion af ydelsen og for at hindre brug af ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene.

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser. Vores legitime interesse i Behandlingen er at informationerne indsamles til brug for fejlmelding, når du giver os feedback eller rapporterer om fejl i Appen, igennem vores rapporteringsværktøj. Vi logger også data for at vedligeholde og forbedre vores service.

Fulde navn, starttidspunkt for aftaler, antal aftaler, lokation for aftaler

Formålet er at at at forbedre og udvikle Servicen, samt for at analysere din brug af Ydelsen.

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser. Vores legitime interesse i Behandlingen er på et aggregeret og anonymt niveau at oplyse eksisterende- og nye detailkunder om effekten af deres eksisterende/kommende engagement med Inklusiv.

Fulde navn, transaktionsstørrlse, lokation for transaktion

At danne et grundlag for en afregning af detailpartneren.

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser. Vores legi-time interesse i Behandlingen er at afregne detailpartneren for den ydelse vi leverer.

6.2

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

6.3

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

7

Modtagere af personoplysninger

7.1

Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom udbydere af hostingydelser for vores hjemmeside.

7.2

Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS, og vi anvender derfor de nedenstående i tabellen specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

Udbyder til brug for e-mail håndtering

Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau: USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning: Privacy Shield

Udbyder til udsendelse af nyhedsmail

Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau: USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning: Privacy Shield

Cloud Computing Services

Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau: USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning: Privacy Shield

Kommunikationsplatform

Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau: USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning: Privacy Shield

Projektstyringssystem

Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau: USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning: Privacy Shield

7.3

Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

8

Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

9

Opbevaring af personoplysninger

9.1

Vi opbevarer dine Personoplysninger i den følgende periode:

Alle oplysninger du giver os i Appen

Slettefrist: Vi opbevarer dine Personoplysninger indtil du vælger at slette din profil.

Samtykke

Slettefrist: Hvis vi har indhentet til samtykke til markedsføring, så opbevare vi samtykket, så længe, at vi anvender det og indtil to år efter, at det har været anvendt sidste gang.

10

Børn

Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 12 år med viden herom. Kontakt venligst gdpr@inklusiv.io, hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet os adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, for at udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

11

Dine rettigheder

11.1

Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to (2) gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

11.2

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis:

 1. Du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,
 2. Behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf
 3. Vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller
 4. En vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

11.3

Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

12

Kontaktinformationer

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os på GDPR@inklusiv.iok. Hvis du vil afmelde dig som bruger samt slette dine data, kan du gøre det ved at trykke på knappen ”slet bruger” under din profilside.

12.1

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

13

Meddelelse om ændring af denne privatlivspolitik

13.1

Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her på vores hjemmeside og via e-mail. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

Inklusiv Shopping ApS

CVR: 43730932

Ryvangs Allé 81-83, 2900 Hellerup