Servicevilkår

for Inklusiv Shopping ApS

Senest opdateret: 2. januar 2023

Disse servicevilkår (”Servicevilkårene”) udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Inklusiv Shopping ApS, CVR-nr. 43730932 (”vi”, ”vores” eller ”os”) med adresse på Ryvangs Alle 81, 3., 2900 Hellerup. Servicevilkårene regulerer din adgang til og brug af vores tjenester (”Tjenesterne”), herunder vores mobile software applikation (”App'en”) og vores hjemmeside www.inklusiv.io (”Hjemmesiden”).

Ved din accept af Servicevilkårene bekræfter du at have læst, forstået og accepteret at være bundet af Servicevilkårene.

Du bekræfter i øvrigt, at du i henhold til dansk lovgivning betragtes som myndig, eller har fornødent samtykke fra din forælder eller værge til at bruge Tjenesterne og til at acceptere Servicevilkårene.

Det er vigtigt, at du forstår de risici og det ansvar, som er forbundet med at bruge Tjenesterne. Du opfordres derfor til at læse Servicevilkårene grundigt, inden du accepterer dem og inden du begynder at bruge Tjenesterne. Kan du ikke acceptere Servicevilkårene, kan du ikke få adgang til App'en.

1

Om Inklusiv

1.1

Inklusiv er en service der, igennem en app, faciliterer møder mellem personer med funktionsnedsættelser og personale i fysiske butikker med henblik på at yde personlig betjening.

1.2

Adgang til App'en er gratis og App'en fungerer som en platform, hvor du som bruger af App'en kan booke shopping-aftaler med udvalgt butikspersonale i udvalgte fysiske butikker.

1.3

Vi lægger stor vægt på at skabe en tryg oplevelse. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indholdet af App'en, eller hvis du ønsker at få en bedre forståelse af, hvordan App'en fungerer, er du meget velkommen til at kontakte os via e-mail til hej@inklusiv.io.

2

Oprettelse

2.1

Du kan downloade appen fra App-Store eller Google Play Store.

2.2

Som bruger har du herefter, via App'en mulighed for at oprette en konto hos os (en ”Inklusiv-Konto”). Hvis du er under 15 år gammel, skal du have tilladelse til at bruge Tjenesterne fra en forældre eller værge.

2.3

Ved oprettelsen af en Inklusiv-Konto tildeles du en personlig, begrænset, reversibel, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, ikke-underlicensérbar licens til elektronisk at tilgå og bruge App'en udelukkende til at administrere din Inklusiv Konto til private formål.

2.4

Du er berettiget til at downloade opdateringer til App'en under eventuelle yderligere betingelser, som vi gør dig bekendt med på tidspunktet, hvor vi gør opdateringerne tilgængelige.

3

Opdateringer og vedligeholdelse

3.1

Vi bestræber os på at levere Tjenesterne til dig uden forstyrrelser, forsinkelser og fejl i Tjenesterne. Vi kan dog ikke garantere, at Tjenesterne vil være uberørte af forstyrrelser, forsinkelser eller fejl forårsaget af vores opdateringer, vedligeholdelse, vores systemer eller force majeure.

3.2

Vi forbeholder os ret til, uden varsel, at foretage opdateringer og tilpasninger af Tjenesterne, som er nødvendige for opretholdelsen af Tjenesternes sikkerhed eller til overholdelse af gældende love, regler og forskrifter.

3.3

For øvrig vedligeholdelse eller opdateringer og tilpasninger af Tjenesterne vil vi altid bestræbe os på at underrette dig, med rimeligt varsel, ved enten at slå det op på Hjemmesiden eller ved at sende en e-mail til den anførte e-mailadresse knyttet til din Inklusiv-Konto.

4

Ingen garanti for Tredjepartstjenester

4.1

Din mulighed for at benytte Tjenesterne er afhængig af adgang til ydelser leveret til dig af tredjeparter, så som internet, datatrafik og netværkstjenester (”Tredjepartstjenester”). Vi hverken ejer, kontrollerer eller har noget ansvar for nogen Tredjepartstjenester, som du vælger at benytte i forbindelse med Tjenesterne. Vi accepterer eller påtager os intet ansvar for driften af eller sikkerheden i forbindelse med Tredjepartstjenester, for din manglende evne til at benytte Tjenesterne som et resultat af Tredjepartstjenester eller for din overtrædelse af vilkårene i din kontrakt med nogen Tredjepartstjenester, som et resultat af brug af Tjenesterne eller på anden måde.

5

Ikke-tilladt anvendelse

5.1

Vi ønsker, at du skal have størst mulig glæde af Tjenesterne. Du må dog ikke: a) tilgå eller overvåge information som din Inklusiv-Konto giver dig adgang til i Tjenesterne ved hjælp af manuelle eller automatiserede metoder, b) kopiere, reproducere, offentligt fremvise, overføre, videresælge eller distribuere information som du modtager eller gives adgang til via Tjenesterne, c) anvende Tjenesterne til kriminelle formål, og d) omgå tekniske begrænsninger af Tjenesterne, eller i øvrigt omdanne Tjenesterne.

6

Ansvarsbegrænsning

6.1

Inklusiv fungerer alene som facilitator, der via App'en forbinder personer med funktionsnedsættelser butikspersonale i fysiske butikker. Bortset fra hvor et tab eller en skade skyldes vores grove uagtsomhed eller forsæt, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af Tjenesterne, eller forårsaget på anden vis i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

7

Brugeradfærd

7.1

Brugeren anmodes om at udvise respekt for butikspersonalet, samt butikkernes andre gæster. Brugeren informeres om at, i tilfælde af upassende opførsel overfor butikspersonalet, samt butikkernes andre gæster, eller hvis brugeren begår en forbrydelse mod eller i butikken i forbindelse med tjenesterne, eller overtræder butikkens regler, kan Inklusiv efter klager fra butikken forbyde, udelukke eller suspendere brugeren fra platformen og tjenesterne.

8

Behandling af personoplysninger

8.1

Hvis der behandles personoplysninger i forbindelse med din brug af Tjenesterne, sker det i henhold til vores persondatapolitik, der kan findes på vores hjemmeside.

9

Ophør og opsigelse

9.1

Servicevilkårene træder i kraft på datoen for din tiltrædelse af dem og forbliver i kraft indtil de opsiges af dig eller af os.

9.2

Du kan til enhver tid opsige Servicevilkårene ved at lukke din Inklusiv-Konto i overensstemmelse med instruktionerne herom i App'en.

9.3

Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og brug af Tjenesterne og til at lukke din Inklusiv-Konto, hvis de oplysninger du giver os, er fejlbehæftede, usande eller ufuldstændige, eller hvis du ikke overholder Servicevilkårene.

10

Klager

10.1

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at klage over Tjenesterne på mail til klage@inklusiv.io.

Inklusiv Shopping ApS

CVR: 43730932

Ryvangs Allé 81-83, 2900 Hellerup